Termes i condicions

Reserves:
Per confirmar la reserva, es carregarà el 30% del total de l’estança en el moment de la reserva a la targeta de crèdit.
El saldo restant s’abonarà el dia de l’arribada al recollir les claus. Una vegada validat l’ingrés al compte, el client rebrà la confirmació de la reserva definitiva.

Despeses d’anul·lació:
En cas de l’anul·lació d’una reserva es farà la devolució del depòsit amb les indemnitzacions que resultin d’aplicar els següents percentatges al import del depòsit exigit:
a. 30% Si la cancel·lació s’efectua amb 7 dies d’antelació.
b. 50% Si la cancel·lació s’efectua entre 6 i 4 dies d’antelació.
c. 100% Si la cancel·lació s’efectua amb menys de 3 dies d’antelació o no es presenten sigui la que sigui la causa.

IMPORTANT:
La sortida anticipada per qualsevol circumstància no dóna dret a cap devolució.