Polítiques igualtat de l’empresa

Apartaments Alta Muntanya, considerem que hem d’impulsar polítiques que permetin la conciliació de la vida laboral i familiar a homes i dones, cosa que permet desenvolupar no només necessitats individuals, sinó que també un orgull de pertinença que comporta una millora del rendiment laboral.
Entre totes les mesures que oferim als nostres empleats per conciliar vida personal i laboral trobem:

 

1.- Flexibilitat horària

Horari flexible per al personal responsable, organització dels torns de tota la plantilla, possibilitat que les mares amb fills menors puguin tenir un torn seguit al matí, peticions de dies extres adaptades a cada persona i necessitats.

 

 

2.- Flexibilitat en el temps

Possibilitat de vacances fraccionades a la carta, dies de permís a compte d’hores, possibilitat de tenir caps de setmana rotatius.

 

 

3.- Igualtat de gènere a l’empresa

Tots els treballadors d’Alta Muntanya gaudeixen de les mateixes remuneracions independentment del gènere. Igualment, gaudeixen d’iguals possibilitats de promoció interna.

 

 

 

 

Skip to content